Menu

02133986800-02133986700

info@mehrelectric.com

سیستم پیشرفته اکسترا

گالری برنددربازکن تصویریسیستم پیشرفته اکسترا
گالری برنددربازکن تصویریسیستم پیشرفته اکسترا
سیستم فوق پیشرفته اکسترا

اکسترا سیستم کالیوز پیشرفته ترین سیستم دربازکن تصویری ایران میباشد و از قابلیتهایی برخوردار است که سبب شده در رقابت با برندهای خارجی به لحاظ کارآیی ، امکانات و قیمت از رقبای خارجی و داخلی خود سبقت بگیرد.

این سیستم برای ساختمانهای بسیار بزرگ مناسب میباشد و توسط این سیستم واحدهای مختلف در یک مجتمع مسکونی میتوانند با یکدیگر ارتباط داخلی داشته باشند و این ارتباط حتی در بلوکهای مجزا نیز امکان پذیر است.

همچنین در مجتمع هایی که چند بلوک دارند ولی کل مجتمع یک ورودی دارد به راحتی میتوان با یک پنل اصلی از ورودی اصلی مجتمع با تمام واحدهای مستقر در مجتمع ارتباط برقرار کرد.

در این سیستم همچنین میتوانید یک نگهبان برای هر بلوک از مجتمع داشته باشیم و همچنین امکان ایجاد نگهبانهای ورودی اصلی نیز میسر میباشد.

هزینه کابل کشی و نصب سیستم نسبت به سیستم های آنالوگ پایینتر است زیرا کابل مورد استفاده از نوع  CAT5میباشد و نیازی به استفاده از کابلهای RGو کابلهای آیفون 0.6 وجود ندارد .

وجود تقویت کننده های سیگنال باعث میشود تا متراژکابلها باعث افت کیفیت تصویر نشود و شما در مرتفع ترین برجها نیز به بهترین کیفیت دسترسی داشته باشید.همچنین در این سیستم امکان باز کردن درب از خارج خانه توسط رمز یا کارت وجود دارد .رمز و تگ درب بازکن هرواحدبه راحتی قابل حذف و اضافه میباشد .

 
 
Rate this item
(0 votes)